Startersleningen

De gemeenteraad van Waterland zag er niets in om startersleningen te gaan verstrekken aan starters op de lokale woningmarkt. Veel andere gemeentes doen dat al wel.
Na een helder en overtuigend betoog van André Schomakers, duoraadslid van onze fractie, stemde de raad unaniem vóór het invoeren van startersleningen.
Het was WaterlandNatuurlijk gelukt om de bezwaren en twijfels van de voltallige raad weg te nemen.
Later in de coalitieperiode is het budget voor de startersleningen zelfs ongelimiteerd gemaakt door een amendent van VVD, WaterlandNatuurlijk en D66.
WaterlandNatuurlijk hoopt, door hun inspanning, veel Waterlanders te kunnen helpen met dit extra krediet!
Zo ondersteunt WaterlandNatuurlijk starters op de woningmarkt.