Zwaar verkeer Uitdam

In Uitdam is de leefbaarheid van dit mooie dorpje ernstig in gevaar. Buiten dat er nu aan de dijkversterking wordt gewerkt, rijden er dagelijks ook gigantische transporten door het dorp voor woningbouw op Amsterdams grondgebied. De wegen gaan stuk en de huizen krijgen schade. Onacceptabel vindt WaterlandNatuurlijk, en wie betaalt daar straks voor?
Daarom hebben wij verleden jaar al actie ondernomen. Helaas ontstaat de indruk dat de huidige wethouder verkeer er niets aan heeft gedaan. Dat gaat veranderen.
Zo doet WaterlandNatuurlijk haar best voor de leefbaarheid in de kleine kernen.