Giftenreglement

Artikel 1.

Het bestuur van WaterlandNatuurlijk is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Als giften worden beschouwd alle door WaterlandNatuurlijk ontvangen geldelijke bijdragen met uitzondering van de contributie van de leden van de partij en de afgesproken bijdragen van (duo)raadsleden en wethouders.

Niet als giften worden beschouwd op geld waardeerbare prestaties die jegens WaterlandNatuurlijk om niet worden verricht.

Artikel 3.

Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging worden niet aangenomen en door het bestuur aan de schenker terugbetaald.

Artikel 4.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd aan de schenker meegedeeld als ook aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 5.

Het bestuur houdt een lijst bij van schenkingen boven de € 500,00 met daarop de naam en het adres van de schenker en zo mogelijk de reden van de schenking.

Artikel 6.

Indien een schenker anoniem wil blijven kan het bestuur daarmee instemmen indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 7.

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 5 genoemde lijst geplaatst met de vermelding waarom tot anonimiteit besloten is.

Artikel 8.

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften.

Artikel 9.

Het bestuur beslist over situaties waarin dit reglement niet voorziet

Artikel 10.

Dit regelement treedt in werking op 8 oktober 2021.