Studio’s voor jongeren op Galgeriet

In Waterland bestaat een chronisch tekort is aan goedkopere, sociale woningen voor starters.
De wachtlijsten voor de alternatieven als sociale huurwoningen zijn veel te lang.
Samen met collega’s heeft WaterlandNatuurlijk er voor gezorgd dat 40 studio’s voor deze doelgroep gebouwd gaan worden. Deze studio’s stonden niet in het oorspronkelijke plan.
Zo helpt WaterlandNatuurlijk de jongeren in deze gemeente