WaterlandNatuurlijk

De lokale partij van Waterland

Lokaal
Betrokken
Onafhankelijk

WaterlandNatuurlijk stelt als de lokale partij, met 4 zetels in de raad, de belangen van de inwoners van onze gemeente centraal. Onze lokale essentie betekent dat we geen landelijke politieke standpunten vertegenwoordigen. We kunnen kritisch zijn op wat er landelijk – en ook – regionaal speelt en op de invloed daarvan op de gemeente Waterland.

Waar we voor staan

Woningbouw

WaterlandNatuurlijk ziet de noodzaak voor woningbouw voor bewoners van onze gemeente, mits nauw afgestemd op de daadwerkelijk vraag. Wij staan voor innovatieve woonvormen voor alle doelgroepen. Het grootste woningbouwproject van Waterland is het Galgeriet. Wij zijn voor de komst van woningen, maar waken voor de financiële risico's.

Duurzaamheid

Géén windturbines in ons landschap, wel zonnepanelen op daken, waar mogelijk. Er dient ook onderzoek naar andere schone energiebronnen plaats te vinden buiten wind en zon. De Milieustraat moet terug in de eigen gemeente, dit zorgt voor minder verplaatsingen en dus minder uitstoot. Ook weren wij zwaar verkeer in onze stads- en dorpskernen en gaan we de maximumsnelheid daar terugbrengen tot 15 km per uur.

Zelfstandigheid

We zijn verheugd dat de gemeente Waterland zelfstandig blijft en we blijven ons daarvoor inzetten. Door alle samenwerkingsverbanden in onze regio, kunnen we over toch over veel zaken niet zelfstandig beslissen. We beoordelen deze samenwerkingsverbanden dan ook continu op de voordelen die de inwoners van de gemeente Waterland hiervan hebben.

Waterland van de toekomst

Wij staan voor een leefbaar Waterland waar wonen en werken prettig is. In een mooie, goed onderhouden en gastvrije openbare ruimte.

Onze partij in cijfers

Aantal zetels
0
Aantal (Duo-)raadsleden
0
Jaren actief
0
Aantal leden
1 +
Fractie_WN_met_Wethouder

Onze mensen

Stem op WaterlandNatuurlijk

Het gezond verstand van Waterland

De vorige keer heeft u van ons de grootste winnaar gemaakt.

Nu willen we de grootste partij worden!