Onze partij

Onze visie

Kleine gemeenten in de randstad staan steeds meer onder druk door expansiebehoefte van grote steden, benodigde ruimte voor energievoorzieningen, woningbouw en van hogerhand geïnitieerde samenwerkingen. Dit heeft invloed op de lokale autonomie, jaarlijkse budgetten en de druk op de gemeentelijke organisatie. Met als gevolg: minder controle op welvaart en welzijn, op de leefomgeving  en op eigen identiteit van onze inwoners.

Ons gezond verstand

WaterlandNatuurlijk zet zich als lokale partij van Waterland in voor de inwoners van Ilpendam tot Uitdam door zich op een pragmatische wijze te richten op wat echt telt in Waterland. Het gaat immers om onze leefomgeving. Met gezond verstand pakken we eerst zichtbare problematieken aan die daar direct invloed op hebben. Geen extra windturbines maar wel zonne-energie is daar een voorbeeld van.

Daarnaast heeft WaterlandNatuurlijk een sterke visie op regionale en landelijke ontwikkelingen en zal altijd kritisch blijven indien deze ontwikkelingen van betekenis zijn voor de gemeente Waterland.

Wij geloven in een kleine krachtige zelfstandige gemeente die kan samenwerken met andere gemeenten daar waar nodig is.

Dat veel inwoners het met ons eens zijn bleek in 2018. Toen was WaterlandNatuurlijk de grootste winnaar van de verkiezingen en groeide onze partij 84%. Onze ambitie voor 2022 is deze groei door te zetten en meer zetels in de raad te bemachtigen om onze inwoners nog beter te vertegenwoordigen.

Onze mensen

Elke politieke partij bestaat uit mensen. Onze partij bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en met verschillende ervaring. Wat ons bindt is de liefde voor de gemeente Waterland en haar inwoners.

Hier kunt u voor WaterlandNatuurlijk lezen wie dat zijn en wat hun rol en hun achtergrond is.

WaterlandNatuurlijk Team

Wethouder

“Jaren heb ik bij het Rijk gewerkt in allerlei beleidsfuncties en als personeelsvertegenwoordiger in ondernemingsraden. Nu heb ik de kans me in de gemeente bezig te houden met wat mensen veel directer raakt. De grootschaligheid op rijksniveau geeft vervreemding tussen inwoners en politiek. Een risico dat in een kleine gemeente veel minder speelt. Ook weet ik me een energiek mens. Redenen om me, nu als volksvertegenwoordiger in Waterland, in te blijven zetten voor de publieke zaak.”
Harm Scheepstra
WETHOUDER

Raadsleden

"Mijn naam is Yvonne Gras-Hogerwerf. Ik ben getrouwd met Pieter, een ‘echte’ Monnickendammer en woon 38 jaar in Monnickendam. Waarom ik politiek geïnteresseerd raakte heeft altijd met je omgeving te maken. Waterland is mooi en dat moet vooral zo blijven. Tegelijk wil je ook dat het leefbaar blijft. Hobby’s zijn: paarden, honden, natuur, eten en wijnen.
Heeft een hekel aan: niet eerlijk zijn en stormachtig weer."
Yvonne Gras-Hogerwerf
FRACTIEVOORZITTER
“Geboren in 1960 en vader van 4 kinderen, ben ik in het dagelijks leven al ruim 30 jaar ondernemer en tevens bekleed ik meerdere bestuursfuncties. Ben vrij actief in de sport als coach/trainer van jeugdteams in diverse sporten. Ik heb mijzelf aangesloten bij WaterlandNatuurlijk omdat ik leef bij de lijfspreuk “als je het ergens niet mee eens bent moet je niet gaan klagen maar gaan handelen”. Ik heb bewust voor WaterlandNatuurlijk gekozen omdat ik van mening ben dat lokale politiek niet vermengd moet worden met landelijke standpunten en dat je als lokale politieke partij tussen de inwoners moet gaan staan en aandacht moet besteden aan dat wat zij belangrijk vinden."
Andre Schomakers
RAADSLID
“Mijn naam is Kitty Tobias. Geboren en getogen in Monnickendam zoals dat heet. Vanaf de rug van mijn paard zie ik veel wat er in ons mooie Waterland groeit en bloeit. En kom ik op de mooiste plekjes van Waterland. Door de Stadsraad ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de lokale politiek. En wil ik graag de verbinding maken tussen de inwoners en gemeente Waterland. In WaterlandNatuurlijk heb ik mijn politieke thuis gevonden."
Kitty Tobias
Kitty Tobias
RAADSLID
"Geboren en getogen Amsterdammer, sinds een aantal jaar woon ik met veel plezier in Monnickendam. Buiten de politiek ben ik werkzaam als ZZP'er op gebied van Privacy en Klantcontact. In mijn politieke rol probeer ik het leven in de Gemeente Waterland prettiger te maken voor de inwoners door beleid concreet vorm te geven en bij te sturen.”
Victor Pons
RAADSLID
“Naast mijn rol als raadslid voor de Gemeente Waterland, voor de lokale partij WaterlandNatuurlijk, werk ik voor het Preventief Interventie Team (PIT) voor de Gemeente Amsterdam. Hier houd ik mij bezig met het vroegtijdig signaleren van risicovol gedrag bij kinderen om later afglijden te voorkomen. In mijn vrije tijd ben ik actief in de Oudervereniging van de Binnendijkschool. Ik geniet ervan om mensen om me heen te hebben en me voor hen in te zetten. Daarnaast breng ik graag mijn tijd door met mijn gezin; grote liefde Huub, zoonlief Floris en onze eigenwijze bassethound Charlie.”
Jans Berger
RAADSLID
"Geboren en getogen in Monnickendam en wonend in Broek in Waterland, heb ik gevoel voor de gemeente Waterland en zijn inwoners. Ik denk na over wat het beste is voor de gemeenschap en ben gewend als trainer en als politieman met mensen om te gaan. Ik ga graag het gesprek met u aan en ben dan een en al luisterend oor. Ook nu ik ondertussen iets ouder ben volg ik nog steeds studies en cursussen. Samen kunnen we er het beste van maken. Een goed verhaal wat wordt uitgedrukt in duidelijke taal."
Robert Jan Zwikker
DUORAADSLID

Bestuur

Rinus Dussel
VOORZITTER
Dorothy Borghardt-De Kat
SECRETARIS AD-INTERIM
Gaby Schomakers-de Wilde
PENNINGMEESTER
Tiny Krijgsman-de Haas
BURGERLID