Zelfstandigheid van de gemeente Waterland

Waterland blijft een zelfstandige gemeente. Een raadsmeerderheid was daar in 2018 eigenlijk al voor, maar de vraag was HOE dat dan aan te pakken. Dat gaf onzekerheid. Vooral nu de gemeente als organisatie al een aantal jaren achterstallig onderhoud had: te weinig aandacht, want men dacht toch te gaan fuseren.
WaterlandNatuurlijk maakte een notitie over die hoe-vraag: ZO KAN HET heette die notitie.
Met strategische personeelsplanning: werving, gerichte aandacht , opleiding, beloning en mobiliteit. En door selectief samen te werken met andere overheden en de markt. En natuurlijk door het opruimen van dat achterstallige onderhoud en investeren. Deze notitie overtuigde de twijfelaars. Onze gemeente: klein, dichtbij de mensen en zelfstandig.
Zo hielp WaterlandNatuurlijk de raad aan de goede conclusie.