Algemene beschouwingen 2021

2020 is een bijzonder jaar geworden.

In februari besloten we om een zelfstandige gemeente te blijven.

WN gelooft daar stellig in. Yes we can. En ook onze inwoners bleek al na de vorige verkiezingen, WN was de grootste winnaar. En dat hebben we nu bereikt.

Gebruikelijk is de organisatie te bedanken voor het beantwoorden van de vragen. Bij deze onze dank.

We zijn dit jaar zuinig met amendementen, dat helpt efficiënt te vergaderen.

Wij willen wat zeggen over burgerparticipatie, alles in de verkoop zetten, de milieustraat, de ex wethouder financiën, het Mirrorhotel, het duurzaamheidsfonds, de dorpshuizen en de zorgen om het Galgeriet.

In deze raadsperiode zou burgerparticipatie een grote rol krijgen. Als burgerpartij konden wij dat alleen maar toejuichen.

Het pakt echter anders uit; alleen als het u uit komt is burgerparticipatie gewenst.

Burgers die een andere mening hebben worden vooral niet gehoord.

Dat gebeurde bijna in Watergang, met de milieustraat, in Uitdam en recent met het uitzoeken van een woontoren op het Galgeriet. Even snel wat plaatsen op de website, snel een informatieavondje en dat is het. Zo werkt burgerparticipatie niet.

Een recent voorbeeld: onlangs werd een enquête gehouden over de “Warmtetransitie in Waterland”.

Hierbij werd niet de mogelijkheid geboden om als bewoner te laten weten dat men aardgas als (een van de) warmtebron(en) wil behouden. Men kon slechts aangeven wélke wijk als eerste van het gas af zou gaan.

Dan in de verkoop; de Waegh in Monnickendam en MCM op Marken.

Nu de nieuwste ontwikkeling: de haven aan 3 exploitanten overdragen. Waarom, worden wij daar als gemeente sterker van?

Wat je uit handen geeft ben je kwijt.

Waar kan de Sint in een coronavrij tijdperk aanmeren, komt er nog een Kerstboom?

Waar komt de publieke tewaterlaatplaats voor vaartuigen?

Wij wachten de antwoorden af op een notitie met vragen die we onlangs aan het college gestuurd hebben.

Er speelt hier nl. een breder probleem: de gemeente heeft geen gedegen beleid voor uitbesteding van taken. En dat hebben we wel nodig. We dienen daarover vanavond geen moties in, want onze notitie daarover ligt nu ter consultatie bij het college. En dat gesprek wachten we af.

In onze visie zou de raad eerder door het college geïnformeerd moeten worden over voorstellen naar de raad. Over een voornemen van.

De raad meer betrekken voor er uitvoering aan wordt gegeven. Nu wordt er te vaak vele uren gewerkt aan iets waar de raad op het laatste moment mee wordt geconfronteerd. Net als bij burgerparticipatie dus is een beter traject gewenst.

Het nieuwe afvalkostendekkingsplan is verwerkt in deze begroting. We kunnen er niet omheen. De slechte service wordt steeds duurder.

De uitbesteding naar de milieustraat werd niet goedkoper, het heeft tonnen duurder uitgepakt. Om maar te zwijgen over de dienstverlening van het heen en weer rijden van onze inwoners en de extra fijnstof wat deze regeling heeft opgeleverd.

Het gedram om aan te sluiten bij de nieuwe milieustraat in Purmerend is opvallend. De wethouder zegde onlangs toe niet in gesprek te zijn met Purmerend maar loopt vast op de zaken vooruit door in het kostendekkingsplan te wijzen op financiële gevolgen.

Uiteraard is het weer goedkoper. Dat geloven wij sowieso niet meer.

College, luister naar uw inwoners, zij willen de milieustraat terug en college, laat de GL tunnelvisie los.

Het Mirrorhotel. Als raadslid krijg je het schaamrood op de wangen. Dat zou het college ook moeten hebben.

Ons bekruipt steeds het gevoel het college niet echt haast maakt. Niet stampend naar de provincie loopt. Wij denken ook dat het te maken heeft met een hotel op het Galgeriet, welke midden in een woonwijk moet verschijnen. Daar wordt schijnbaar wel krachtig op ingezet.

Het duurzaamheidsfonds van €400.000 kunnen wij in deze onzekere financiële tijden niet steunen. WN vindt dat dit pakket van maatregelen twee jaar uitgesteld moet worden.

We hebben als raad nog niet over de duurzaamheidsagenda gesproken maar 5000 huishoudens krijgen €70 voor duurzaamheidsmaatregelen.

Op is op, want er wordt €70.000 voor beschikbaar gesteld.

Oeps, dan vul je je voucher in en ja sorry, geld is op.

De sigaar uit eigen doos is dan ook nog voor mensen die best wel zelf kunnen betalen.

Het moet voor elke belastingbelater bereikbaar zijn en niet slechts voor een deel van de inwoners.

Daarnaast worden een hoop mensen benadeeld omdat zij niet handig zijn met internet.

Het college speelt voor Sinterklaas. Is dit waar we de OZB voor verhogen? Het college kan vragen van onze kant verwachten.

De grote zorgen om de ontwikkelingen bij het Galgeriet blijven.

We willen zeker graag geloven in woningbouw. Maar de financiële constructies zijn te kwetsbaar en risicovol. Wanneer er geld binnenkomt is nog altijd ongewis.

Voorschieten wordt je bleek van zei mijn vader altijd. We hebben vanavond al laten weten dat voor ons de grens bereikt is.

Intussen gaat het college door met geld beschikbaar stellen voor bouwondernemers. De gemeente leent daar zelfs geld voor! Te gek voor woorden zou ene mijnheer Schröder zeggen.

Veel bouwprojecten staan nu op stapel.

De kruimelregeling voor de Kohnstammlokatie werd een fiasco maar gelukkig gaat het nu 3 1/2 jaar later toch van start. De woningen zijn allemaal aan Waterlanders verkocht.

Dat mag wat WN betreft ook bij de volgende bouwprojecten; het C-veld op Marken, de Westerstraat op Marken de Kebolokatie in Broek en de Regenbooglokatie in Monnickendam. En niet, zoals het in Ilpendam gebeurde, dat er van de 8 gebouwde huurwoningen slechts 2 aan de Ilpendamse jongeren werden toegewezen.

Wel kunnen we instemmen met het voornemen een nieuwe sporthal te bouwen. Om op de oude plek woningen en winkels te realiseren.

Verleden jaar hebben we mogelijk gemaakt dat de dorpshuizen een subsidie kregen van €250 als tegemoetkoming voor de kosten. Dit jaar krijgen de dorpshuizen ondersteuning vanuit de coronacrisis regelingen. WN blijft de dorpshuizen ondersteunen.

Dan de begroting zelf

Terecht maar laf stapt de D66 wethouder financiën twee dagen voor de voorbereidende begrotingsbehandeling op.

De wethouder loopt weg met een trap na aan de ambtelijke organisatie en aan de politici die voor een zelfstandig Waterland kozen. Juist omdat in februari alle wethouders commitment hebben uitgesproken voor een zelfstandig Waterland is dit onfris.

Het geklungel van de vorige wethouder financiën maakt van deze begroting een ondoorzichtige brei. Erratum op erratum, op het laatst van alles toevoegen en weghalen. Dat moet over. De constructie die nu bedacht is voor de tijdelijke verdeling van de portefeuilles is uit financieel oogpunt onwenselijk.

We vragen de coalitie dan ook met klem om een capabele wethouder financiën.

De ingestoken weg voor een reorganisatie ván de organisatie ziet WN met vertrouwen tegemoet.

Wat dat betreft complimenten aan het college.

Dat hier een prijskaart aan zou hangen was bekend. Onze inschatting van €600.000 bleek juister dan de 1 mln. Het blijkt €650.000 en de wethouder reserveert €750.000.

Er is geld vrijgemaakt voor het versterken van de griffie en dat past nog binnen dit bedrag.

Dan blijft nog geld over voor scholingsdoeleinden maar niet voldoende. Daar strekken onze amendementen toe.

Tot slot

Het is voor iedereen een raar jaar. We zijn getroffen door een wereldwijd virus dat veel onrust veroorzaakt. Het heeft financiële gevolgen voor onze begroting.

Er is €1,7 mln vrijgemaakt om de eerste klappen op te vangen en het is nog maar de vraag of dat voldoende zal zijn. Blijven de horeca, de sportclubs en de maatschappelijke instellingen overeind? We kunnen niet anders doen dan allen te ondersteunen en hobby’s van het college te remmen.

We raken het zat met Corona maar volgen uiteraard allemaal keurig de regels.

WaterlandNatuurlijk wil alle inwoners, jongeren en ouderen, maar vooral ook de inzet van de vrijwilligers in heel Waterland bedanken voor het naleven van wet- en regelgeving.2020 is een bijzonder jaar geworden.

In februari besloten we om een zelfstandige gemeente te blijven.

WN gelooft daar stellig in. Yes we can. En ook onze inwoners bleek al na de vorige verkiezingen, WN was de grootste winnaar. En dat hebben we nu bereikt.

Gebruikelijk is de organisatie te bedanken voor het beantwoorden van de vragen. Bij deze onze dank.

We zijn dit jaar zuinig met amendementen, dat helpt efficiënt te vergaderen.

Wij willen wat zeggen over burgerparticipatie, alles in de verkoop zetten, de milieustraat, de ex wethouder financiën, het Mirrorhotel, het duurzaamheidsfonds, de dorpshuizen en de zorgen om het Galgeriet.

In deze raadsperiode zou burgerparticipatie een grote rol krijgen. Als burgerpartij konden wij dat alleen maar toejuichen.

Het pakt echter anders uit; alleen als het u uit komt is burgerparticipatie gewenst.

Burgers die een andere mening hebben worden vooral niet gehoord.

Dat gebeurde bijna in Watergang, met de milieustraat, in Uitdam en recent met het uitzoeken van een woontoren op het Galgeriet. Even snel wat plaatsen op de website, snel een informatieavondje en dat is het. Zo werkt burgerparticipatie niet.

Een recent voorbeeld: onlangs werd een enquête gehouden over de “Warmtetransitie in Waterland”.

Hierbij werd niet de mogelijkheid geboden om als bewoner te laten weten dat men aardgas als (een van de) warmtebron(en) wil behouden. Men kon slechts aangeven wélke wijk als eerste van het gas af zou gaan.

Dan in de verkoop; de Waegh in Monnickendam en MCM op Marken.

Nu de nieuwste ontwikkeling: de haven aan 3 exploitanten overdragen. Waarom, worden wij daar als gemeente sterker van?

Wat je uit handen geeft ben je kwijt.

Waar kan de Sint in een coronavrij tijdperk aanmeren, komt er nog een Kerstboom?

Waar komt de publieke tewaterlaatplaats voor vaartuigen?

Wij wachten de antwoorden af op een notitie met vragen die we onlangs aan het college gestuurd hebben.

Er speelt hier nl. een breder probleem: de gemeente heeft geen gedegen beleid voor uitbesteding van taken. En dat hebben we wel nodig. We dienen daarover vanavond geen moties in, want onze notitie daarover ligt nu ter consultatie bij het college. En dat gesprek wachten we af.

In onze visie zou de raad eerder door het college geïnformeerd moeten worden over voorstellen naar de raad. Over een voornemen van.

De raad meer betrekken voor er uitvoering aan wordt gegeven. Nu wordt er te vaak vele uren gewerkt aan iets waar de raad op het laatste moment mee wordt geconfronteerd. Net als bij burgerparticipatie dus is een beter traject gewenst.

Het nieuwe afvalkostendekkingsplan is verwerkt in deze begroting. We kunnen er niet omheen. De slechte service wordt steeds duurder.

De uitbesteding naar de milieustraat werd niet goedkoper, het heeft tonnen duurder uitgepakt. Om maar te zwijgen over de dienstverlening van het heen en weer rijden van onze inwoners en de extra fijnstof wat deze regeling heeft opgeleverd.

Het gedram om aan te sluiten bij de nieuwe milieustraat in Purmerend is opvallend. De wethouder zegde onlangs toe niet in gesprek te zijn met Purmerend maar loopt vast op de zaken vooruit door in het kostendekkingsplan te wijzen op financiële gevolgen.

Uiteraard is het weer goedkoper. Dat geloven wij sowieso niet meer.

College, luister naar uw inwoners, zij willen de milieustraat terug en college, laat de GL tunnelvisie los.

Het Mirrorhotel. Als raadslid krijg je het schaamrood op de wangen. Dat zou het college ook moeten hebben.

Ons bekruipt steeds het gevoel het college niet echt haast maakt. Niet stampend naar de provincie loopt. Wij denken ook dat het te maken heeft met een hotel op het Galgeriet, welke midden in een woonwijk moet verschijnen. Daar wordt schijnbaar wel krachtig op ingezet.

Het duurzaamheidsfonds van €400.000 kunnen wij in deze onzekere financiële tijden niet steunen. WN vindt dat dit pakket van maatregelen twee jaar uitgesteld moet worden.

We hebben als raad nog niet over de duurzaamheidsagenda gesproken maar 5000 huishoudens krijgen €70 voor duurzaamheidsmaatregelen.

Op is op, want er wordt €70.000 voor beschikbaar gesteld.

Oeps, dan vul je je voucher in en ja sorry, geld is op.

De sigaar uit eigen doos is dan ook nog voor mensen die best wel zelf kunnen betalen.

Het moet voor elke belastingbelater bereikbaar zijn en niet slechts voor een deel van de inwoners.

Daarnaast worden een hoop mensen benadeeld omdat zij niet handig zijn met internet.

Het college speelt voor Sinterklaas. Is dit waar we de OZB voor verhogen? Het college kan vragen van onze kant verwachten.

De grote zorgen om de ontwikkelingen bij het Galgeriet blijven.

We willen zeker graag geloven in woningbouw. Maar de financiële constructies zijn te kwetsbaar en risicovol. Wanneer er geld binnenkomt is nog altijd ongewis.

Voorschieten wordt je bleek van zei mijn vader altijd. We hebben vanavond al laten weten dat voor ons de grens bereikt is.

Intussen gaat het college door met geld beschikbaar stellen voor bouwondernemers. De gemeente leent daar zelfs geld voor! Te gek voor woorden zou ene mijnheer Schröder zeggen.

Veel bouwprojecten staan nu op stapel.

De kruimelregeling voor de Kohnstammlokatie werd een fiasco maar gelukkig gaat het nu 3 1/2 jaar later toch van start. De woningen zijn allemaal aan Waterlanders verkocht.

Dat mag wat WN betreft ook bij de volgende bouwprojecten; het C-veld op Marken, de Westerstraat op Marken de Kebolokatie in Broek en de Regenbooglokatie in Monnickendam. En niet, zoals het in Ilpendam gebeurde, dat er van de 8 gebouwde huurwoningen slechts 2 aan de Ilpendamse jongeren werden toegewezen.

Wel kunnen we instemmen met het voornemen een nieuwe sporthal te bouwen. Om op de oude plek woningen en winkels te realiseren.

Verleden jaar hebben we mogelijk gemaakt dat de dorpshuizen een subsidie kregen van €250 als tegemoetkoming voor de kosten. Dit jaar krijgen de dorpshuizen ondersteuning vanuit de coronacrisis regelingen. WN blijft de dorpshuizen ondersteunen.

Dan de begroting zelf

Terecht maar laf stapt de D66 wethouder financiën twee dagen voor de voorbereidende begrotingsbehandeling op.

De wethouder loopt weg met een trap na aan de ambtelijke organisatie en aan de politici die voor een zelfstandig Waterland kozen. Juist omdat in februari alle wethouders commitment hebben uitgesproken voor een zelfstandig Waterland is dit onfris.

Het geklungel van de vorige wethouder financiën maakt van deze begroting een ondoorzichtige brei. Erratum op erratum, op het laatst van alles toevoegen en weghalen. Dat moet over. De constructie die nu bedacht is voor de tijdelijke verdeling van de portefeuilles is uit financieel oogpunt onwenselijk.

We vragen de coalitie dan ook met klem om een capabele wethouder financiën.

De ingestoken weg voor een reorganisatie ván de organisatie ziet WN met vertrouwen tegemoet.

Wat dat betreft complimenten aan het college.

Dat hier een prijskaart aan zou hangen was bekend. Onze inschatting van €600.000 bleek juister dan de 1 mln. Het blijkt €650.000 en de wethouder reserveert €750.000.

Er is geld vrijgemaakt voor het versterken van de griffie en dat past nog binnen dit bedrag.

Dan blijft nog geld over voor scholingsdoeleinden maar niet voldoende. Daar strekken onze amendementen toe.

Tot slot

Het is voor iedereen een raar jaar. We zijn getroffen door een wereldwijd virus dat veel onrust veroorzaakt. Het heeft financiële gevolgen voor onze begroting.

Er is €1,7 mln vrijgemaakt om de eerste klappen op te vangen en het is nog maar de vraag of dat voldoende zal zijn. Blijven de horeca, de sportclubs en de maatschappelijke instellingen overeind? We kunnen niet anders doen dan allen te ondersteunen en hobby’s van het college te remmen.

We raken het zat met Corona maar volgen uiteraard allemaal keurig de regels.

WaterlandNatuurlijk wil alle inwoners, jongeren en ouderen, maar vooral ook de inzet van de vrijwilligers in heel Waterland bedanken voor het naleven van wet- en regelgeving.