Automatische Fysieke Afsluiting

AFA in Ilpendam

De inwoners van Ilpendam hebben al jaren last van sluipverkeer en parkeeroverlast door forenzen en andere niet-inwoners van het dorp. Om deze overlast tegen te gaan heeft de gemeente Waterland jaren geleden, een zogenaamde AFA geplaatst, een Automatisch Fysieke Afsluiting. Dit is een mechanische paal die omhoog komt uit het wegdek en de doorgang voor automobilisten verspert. In het kader van bezuinigingen had het College van B&W van Waterland besloten om deze AFA niet meer te gebruiken om hiermee onderhoudskosten te besparen. Het ging hier om een bedrag van ca. €5.000,- per jaar. Gezien het geringe aantal auto’s dat geteld werd door de gemeente, zou deze AFA niet meer nodig zijn in de toekomst. De telling is gedaan in coronatijd, dus volstrekt niet betrouwbaar. 

Door een motie van WaterlandNatuurlijk samen met de VVD, en door een latere motie van het CDA is dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gekomen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 16 september 2021 besloten om de AFA weer in dienst te stellen, of een vergelijkbare oplossing in te voeren.

WaterlandNatuurlijk is verheugd dat ze heeft kunnen bijdragen aan het woongenot van de inwoners van Ilpendam.