Sportbeleid van lokale partij WaterlandNatuurlijk

Cruyff Courts in elke nieuwe woonwijk, lokale topsporters als ambassadeurs voor sport en spel en de gemeente Waterland als ’zaakwaarnemer’ van jong sporttalent. Daarmee wil de lokale politieke partij WaterlandNatuurlijk inwoners van de gemeente massaal aan het sporten krijgen. Want veel Waterlanders zijn te dik en te ongezond.
Dat zegt de partij in haar onlangs gepresenteerde sportvisie voor de komende zes jaar: „De participatiegraad in sport en bewegen moet hoger. Dat zorgt voor een verbetering van de gezondheid en voor een grotere sociale verbondenheid”, zo luidt de boodschap van WaterlandNatuurlijk, de grootste fractie in de gemeenteraad.


Overgewicht
De partij ziet twee belangrijke redenen om de komende jaren flink te investeren in het veel toegankelijker maken van sport en spel voor alle inwoners van de gemeente. Ten eerste de gezondheid van vooral oudere Waterlanders. Uit onderzoek blijkt volgens WaterlandNatuurlijk dat van alle 65-plussers in de gemeente (ruim een kwart van de totale bevolking) 56 procent kampt met overgewicht. Nog eens bijna 15 procent heeft ernstig overgewicht. In totaal is dus bijna 70 procent te dik. „We moeten overgewicht tegengaan”, zegt de partij.
Veel inwoners van Waterland van 65 jaar en ouder hebben overgewicht en dat moet veranderen, vindt WaterlandNatuurlijk.
Tweede reden is dat de samenleving steeds meer individualiseert en ook die trend wil WaterlandNatuurlijk keren: „Door (team)sport te stimuleren hebben onze inwoners meer sociaal contact. Voor, tijdens en na het sporten ontmoeten mensen elkaar op het sportveld, in de kleedkamer of in de kantine of het clubhuis. Tegelijk moet door deze sociale contacten het vrijwilligerswerk rondom de organisatie van sportverenigingen of -clubs worden gestimuleerd.”


Sporthal
Het aantrekkelijker maken van sportbeoefening is bij uitstek een taak van de gemeente, zo staat in de visie. „De gemeente zal zorgdragen voor een deugdelijke basis op gemeentelijke sportparken en deze multifunctioneel inzetten voor bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, maar ook voor ouderen. Ook het maximaal beschikbaar stellen van de nieuwe sporthal in Monnickendam voor alle inwoners van gemeente Waterland is een belangrijk onderdeel.” Maar behalve de nieuwe sporthal moeten er ook andere nieuwe voorzieningen komen: „Het plaatsen van Cruyff Courts in nieuwe woonwijken moet een vast uitgangspunt worden.”
Verder wil WaterlandNatuurlijk volop inzetten op talentontwikkeling van jonge sporters: „Talenten in onze gemeente moeten worden gestimuleerd om het maximale uit hun sportieve carrière te halen. Hierin zoeken we de samenwerking met het lokale bedrijfsleven om de talenten financieel te ondersteunen, de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Lokale topsporters moeten worden ingezet als ambassadeurs, als stimulans voor de talenten, maar ook als overdragers van kennis, advies en ervaring aan de talenten. Per kern moet minimaal één vooraanstaand ambassadeur worden aangewezen. Ook wordt in Waterland een aansprekend sportevenement georganiseerd.”

Geld
Al dat soort maatregelen kosten op één of andere manier geld, of het nou in de vorm van het vrijmaken van personeel is, door het realiseren van nieuwe voorzieningen, of in de vorm van investeringen in bestaande sportparken. Hoeveel geld er precies nodig is, blijft in de sportvisie onduidelijk, maar WaterlandNatuurlijk zegt dat er ’ruimte moet worden gecreëerd in de gemeentebegroting’. Ook denkt de partij aan ’een andere verdeling van de subsidies, waarbij sport en bewegen in combinatie met de gezondheid van de vergrijzende gemeente Waterland van groot belang is’. „En waarbij geldt dat niet-commerciële sportaanbieders worden beloond voor goed gedrag: eventuele subsidies moeten aantoonbaar worden verdiend.”
Wat het geld betreft kijkt de partij ook nadrukkelijk naar het Rijk, dat vorig jaar miljoenen heeft gereserveerd, speciaal om sport en cultuur te verbinden met andere sectoren zoals de zorg of het onderwijs. Voor de periode tot en met 2025 is daarvoor bijna 90 miljoen euro beschikbaar en voor 2026 nog eens ruim 86 miljoen euro, te verdelen onder gemeenten, die dan zelf ook een flinke financiële bijdrage moeten leveren.
WaterlandNatuurlijk heeft haar sportvisie aangeboden aan het college van b en w met de vraag om op basis daarvan met concrete voorstellen te komen, als het even kan nog voor komende zomer. Daar kan de gemeenteraad dan over discussiëren.

Topsporters
WaterlandNatuurlijk wil lokale topsporters inzetten als ambassadeurs om mensen enthousiast te maken voor sport. Namen noemt de partij niet in haar sportvisie en sporters van (inter)nationale naam en faam lijken ook niet heel dik gezaaid in Waterland. Maar ze zijn er wel: zo heeft volleyballer Marko Klok (Olympisch zilver in 1992) Monnickendamse roots, net als ’Blade Babe’ Marlou van Rhijn (paralympisch goud en zilver in 2012 en 2016). Schaatsster Annette Gerritsen (olympisch zilver in 2010) komt uit Ilpendam en Ajax- en Oranjevoetbalster Kelly Zeeman (Europees kampioen in 2017) is de trots van Marken. Wat minder bekend, maar wel verdienstelijk, zijn op dit moment nog voetballers als Damon Mirani en Milan de Haan (beiden FC Volendam) en Martijn Kaars (Helmond Sport). Ze zijn alle drie geboren in Monnickendam.