Geen nieuwe windturbines in Waterland!

Op 1 februari is door de raad van Waterland besloten om het zoekgebied voor 2 windturbines van 200 meter níet te verrruimen. De motie is aangenomen met de steun van CDA en JW. Er komen deze coalitieperiode dus geen nieuwe en grote windturbines in Waterland. Hiermee is een van onze belangrijkste beloften uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd.