Stop de “verkrotting”!

In de raadsvergadering is gisteren een belangrijke motie van WaterlandNatuurlijk overgenomen door het college van B&W; dat wil zeggen dat de inhoud van de motie meteen tot beleid wordt gemaakt. Het ging hier om een motie om actiever op te treden tegen eigenaren die hun panden laten verkrotten. Dit is nu acuut aan de hand op de Rozenwerf op Marken, maar komt in heel Waterland voor. De eigenaren laten hun panden zodanig achteruit gaan, dat op den duur alleen nog sloop en nieuwbouw mogelijk is. Met verlies van woonruimte en zelfs van complete rijksmonumenten.

WaterlandNatuurlijk ziet zichzelf als “hoeder” van ons cultuurgoed en onze openbare ruimte, en gaat met dit soort moties verlies van erfgoed en verrommeling van onze mooie gemeente tegen!