Onderhoud van onze openbare ruimte

Onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Waterland was jarenlang verwaarloosd. WaterlandNatuurlijk heeft hier een belangrijk punt van gemaakt in het verkiezingsprogramma. Hoewel deze inhaalslag pas eind 2024 voltooid zal zijn, laten we u graag de eerste resultaten zien. Dit is de vernieuwde Ooster Ee. Wat een enorm verschil, en wat mooi om hier rond te lopen! Met dank aan onze wethouder Harm Scheepstra.