Vier partijen voor een coalitie in Waterland

De lokale partij WaterlandNatuurlijk ging bij de verkiezingen in de gemeente Waterland van 3 naar 5 zetels. Daarmee werd deze partij de grootste, zodat die het initiatief nam voor de vorming van een nieuwe coalitie. Na een “rondje langs de fracties” volgde nog enig overleg. Dat leidde er toe, dat de fracties van VVD en D66 en PvdA mee aan tafel zijn gekomen. De vier partijen zetten in op een bondig en helder coalitie akkoord en een open bestuurscultuur.