Lokale partij steunt lokaal initiatief

Als Lokale partij zie je soms lokale initiatieven ontstaan die de leefbaarheid in een dorpskern bevorderen. Zo ook in Ilpendam waar de plaatselijke dorpswinkel met veel vrijwilligers in stand wordt gehouden. In de december feestmaand vindt er een Kerstloterij plaats om een nieuwe koel-vriesinstallatie te kopen. Dat initiatief ondersteunen wij graag met een bescheiden donatie van €50. Wij wensen de vrijwilligers veel succes met de beoogde doelstelling!