We halen uw belastinggeld terug naar onze gemeente!

In de raadsvergadering van 9 juni jl. is er een belangrijk amendement aangenomen, op initiatief van WaterlandNatuurlijk en mede ingediend door GroenLinks en PvdA.
Onze veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (waar bijvoorbeeld onze brandweer onder valt) heeft veel geld over van vorig jaar. Men wilde dit gebruiken voor een grote verbouwing van hun hoofdkantoor.
Het amendement zorgt ervoor dat positieve overschotten terug gaan naar de deelnemende gemeenten, zoals dat ook al jaren het beleid is.
In dit geval gaat het om ca. €25.000,- aan belastinggeld van onze bewoners.
We geven hiermee een krachtig signaal af aan het college van B&W dat dit soort gemeenschappelijke organisaties, niet zomaar, en zonder goede onderbouwing, ons belastinggeld kunnen uitgeven.
Op de foto ziet u de ondertekening van het amendement door ons nieuwe raadslid, Victor Pons.