Speerpunten

 

WaterlandNatuurlijk staat voor:

 • Het behoud van de zelfstandigheid van gemeente Waterland:
  er is geen noodzaak tot fusie
 • Een degelijk financieel beleid:
  een huishoudboekje zonder tekorten
 • Een nette openbare ruimte:
  straten schoon van onkruid en afval, goed onderhoud van het groen. Daarbij hoort ook het behoud van een eigen milieustraat
 • Goede sociale voorzieningen:
  mensen die extra steun nodig hebben krijgen dit ook, minima kunnen ook deelnemen aan sociale leven
 • Voldoende beschikbare woningen voor onze inwoners:
  woningbouw in alle kernen moet mogelijk zijn
 • Behoud van ons unieke landschap:
  bij  bouwplannen rekening houden met de natuur om ons heen. In principe niet bouwen in het landelijk gebied, maar kernen mogen niet op slot zitten

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube