Wie zijn wij:

WaterlandNatuurlijk is een lokale partij.
Wij hebben geen binding met provinciale of landelijke partijen en kunnen daardoor zelf bepalen wat voor deze gemeente noodzakelijk is.
De specifieke waarden van onze landelijk gelegen gemeente zijn voor WaterlandNatuurlijk  van het grootste belang.
Door de verscheidenheid van onze leden en ons team is gewaarborgd dat iedereen bij ons gehoord wordt.

De naam WaterlandNatuurlijk is gekozen omdat dit zowel onze zorg voor de natuur aangeeft als ook dat wij staan voor de zelfstandigheid van de gemeente.
Natuurlijk gaan wij voor Waterland.

 

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube