Yvonne Gras-Hogerwerf
Fractievoorzitter

Woonachtig in Monnickedam

Vrijwilliger Waterlandsmuseum de Speeltoren
Nevenfuncties
Dorothy Borghardt-de Kat
Raadslid

Woonachtig in Monnickendam

Vrijwilliger Bibliotheek Karmac, Voorleesexpert, Taalcoach bij Vluchtelingenwerk, Taalhulp voor nieuwe Nederlanders.
Nevenfunties
Harm Scheepstra
Raadslid

Woonachtig in Monickendam

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube