Standpunten Galgeriet

Beleidstandpunt WaterlandNatuurlijk over het Galgeriet Nu het Stadsdebat over het Galgeriet heeft plaats gevonden, is het tijd voor de politiek om tot standpunten te komen over hoe het Galgeriet tot woonwijk moet worden. WaterlandNatuurlijk komt nu met zijn visie, om effectief mee te kunnen doen in dat gesprek. 1. Project Galgeriet moet voort en werken in 3 fases is uitgangspunt De gemeenteraad van Waterland is unaniem voorstander van de ontwikkeling van het Galgeriet tot een volwaardige wijk. De raad gaat het de komende maanden nog hebben over stedenbouwkundige eisen, bestemmingsplan en grondexploitatie. Werken in 3 fasen bij het tot stand brengen van de wijk betekent enerzijds dat de ontwikkeling overzichtelijk blijft en anderzijds dat er niet te vaak en in te veel detail bestuurlijke drukte ontstaat. Ook dient tenminste per fase een afrekening opmaken en afwerken het belang van de gemeente. Streven naar ruim 600 woningen is ok, mits dat gebeurt binnen de hierna genoemde voorwaarden. Daarbij telt, dat het volgens het college gaat om rond  580 woningen, met voorts rond de 40 kleinere units voor jongerenwoningen.Fase 1: 40% sociaal en 10% sociaal plus 2. Fase 1: 40% sociaal en 10% sociaal plus De gemeente moet in het contact met de commerciële partners stevig waarborgen, dat de sociale woondoelstellingen ook worden gehaald. Eerst met een lager percentage sociaal werken is niet in het belang van de bewoners, die met reden urgentie ervaren bij het tot stand komen van sociale bouw. In fase 1 moet de gemeente daarom wat “strenger” zijn en niet de gebruikelijke “30 sociaal en 10 sociaal plus ( 30/10)” claimen, maar wat hoger gaan zitten: 40/10. Later is dan wat duurdere bouw mogelijk, omdat de 30/10 norm voor het totale gebied geldt. Aannemers die vertrouwen hebben in het project kunnen daar geen bezwaar tegen maken.P 3. Benutting instrument “sociale erfpacht” om sociale woningen ook sociaal te houden Van andere gemeenten valt te leren hoe er voor te zorgen, dat sociale woningen niet al te makkelijk door verkoop aan hun bestemming worden onttrokken. De fracties van PvdA, VVD en WaterlandNatuurlijk hebben daarvoor het voorstel gedaan gemeentelijke grond in erfpacht uit te geven om op te bouwen. Dat maakt het mogelijk om via de heffing van erfpacht mensen die niet (meer) aantonen over een voldoende bescheiden inkomen te beschikken, te ontmoedigen in zo een woning te komen of blijven. WN meent, dat dit instrument en/of een ander overtuigend middel moet worden ingezet om het ontstaan van scheef wonen tegen te gaan en de woningen sociaal te houden. Eenvoudige “kettingbedingen” volstaan 4. Geen hotel, wel jongerenwoningen Aan een hotel op het Galgeriet is volgens WaterlandNatuurlijk geen behoefte.  Dat te meer, nu de gemeente zich inzet voor de ontwikkeling van het Mirror Hotel op het Hemmeland. Een project dat overigens al jaren lijdt onder gebrek aan bestuurlijke slagvaardigheid. Een dergelijk type gebouw op het Galgeriet  zou zich beter lenen voor jongerenwoningen: sowieso een prioriteit. 5. Supermarkt: maximaal 1200 vierkante meter Het vestigen van een supermarkt in deze wijk is redelijk. En […]

Read more
Algemene beschouwing

WaterlandNatuurlijk Algemene beschouwingen 2018 De algemene beschouwingen zijn, zoals altijd, hét moment om zowel terug als vooruit te kijken. Laten we beginnen met terugkijken: Afgelopen voorjaar waren de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Een prachtige opkomst. Er viel ook echt wat te kiezen. Veel onderwerpen hielden de inwoners bezig.  Onderhoud openbaar groen  Ophalen van de afvalstromen, of zoals tegenwoordig genoemd wordt, grondstoffen.  De ontwikkelingen op het Galgeriet  De financiële positie van de gemeente.  En zeker niet te vergeten het al dan niet zelfstandig blijven van onze gemeente Over dit laatste punt hebben verschillende partijen zich vooraf ook duidelijk uitgesproken, zowel in de debatten tijdens de raadsvergaderingen als ook bij de verkiezingsdebatten in de verschillende kernen. Deze laatste debatten waren ook bij omroep Pim te volgen en dat werd ook massaal gedaan. Bij één debat was helaas de omroep niet aanwezig. Daardoor zijn er ook geen opnames om terug te kijken. En laat nu juist tijdens dát debat de woordvoerder van het CDA klip en klaar aangeven dat zij staan achter het zelfstandig blijven van Waterland. WN is daarom ook zeer teleurgesteld over het vervolg van de coalitieonderhandelingen. Met een klinkende overwinning van ruim 170% hadden wij graag meegedaan in een nieuw te vormen college. Echter juist op het onderwerp behouden van de zelfstandigheid konden het CDA en WN elkaar niet vinden. Dus voor de fractie van WN betekent dit terug naar de oppositiebank. Ook nu blijven wij constructief doch kritisch meedenken. Vlak voor de verkiezingen bleek dat de gemeente er financieel veel minder goed voorstaat dan eerder gedacht. Eind 2013 hadden wij nog een reserve van 12 miljoen. Nu we de begroting voor 2019 bespreken neemt het bedrag alleen maar verder af tot nog maar iets meer dan €3,5 miljoen. Opvallend is dat dit ook het bedrag is dat gevraagd wordt voor een nieuwe gemeentewerf. Waar is al dat geld gebleven? Heeft de burger hier veel voor teruggezien? Dan nu vooruitkijken: Voor ons ligt de begroting voor het komende jaar. Is er al duidelijkheid over het oplossen van de zo vlak voor de verkiezingen geconstateerde tekorten? Nee. Maakt het college even pas op de plaats? Wederom nee. Er worden grote bedragen uitgegeven: renovatie van de Bolder, verplaatsen van de gemeentewerf en de milieustraat, renovatie en deels nieuwbouw van de Havenrakkers in Broek. Allemaal legitieme zaken, maar de ambities zijn wel erg hoog. Dit college wil graag het beste jongetje van de klas zijn en trekt daarvoor flink de portemonnee. Veel van de kosten zijn duurzaamheidsmaatregelen en dan beduidend meer dan wat wettelijk noodzakelijk is. Wat WN betreft is dat, gezien de onduidelijke financiële situatie niet verantwoord. Of is het juist de bedoeling? Is dit een opmaat naar fusie. Immers een gemeente die het financieel niet kan bolwerken zal op moeten gaan in een groter geheel. Voor ons en onze kiezers het nachtmerrie scenario. Bij veel inwoners was de vorige fusie, in 1991, al een brug te ver. Het mag dus duidelijk zijn dat WN niet […]

Read more
Vernieuwde website

Onze website is vernieuwd. Het heeft even geduurd maar WaterlandNatuurlijk heeft een vernieuwde website. Wij hebben er onder meer voor gezorgd dat u veilig bent op onze site door het toevoegen van een beveiligde verbinding de zogenoemde: https:// beter bekend als het (groene slotje) Natuurlijk is er veel gedaan aan een nieuwe frisse look, zodat u netjes alles kunt vinden zoals u gewend bent van ons. Zo kunt u nu weer via onze site contact met ons opnemen, zie onze contact pagina

Read more
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Email
YouTube
YouTube