lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

WaterlandNatuurlijk is voor behoud van een milieustraat in Waterland. Wij willen niet dat inwoners kilometers moeten rijden met grofvuil. Zo wordt het niet goedkoper maar duurder!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

In de raadsvergadering van 14-12-2017 heeft WaterlandNatuurlijk een motie ingediend om het bouwplan op de plaats van de visrokerij Lange Ben mogelijk te maken. Al jarenlang staat het pand leeg.

Het bouwplan bestaat al 10 jaar. Het college van Waterland heeft medewerking toegezegd, doch wilde er nu een monument van maken. Terwijl het pand niet monumentwaardig is. Dat kan natuurlijk niet!

Tijdens de wedstrijd kan je niet de spelregels veranderen!

De motie is aangenomen.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

lokale partij 

WaterlandNatuurlijk

 

Regelmatig klonk er over de zaterdagmarkt van Monnickendam het “opzij, opzij” van wielrenners die over de markt raceten. Tot schrik van menigeen.

Dat kan nu niet meer!

Dorothy Borghardt van Lokale partij WaterlandNatuurlijk had een motie gemaakt om daar een eind aan te maken. Nog voor de motie in stemming is gebracht werd hij door de wethouder overgenomen én uitgevoerd. Zo zien we het graag.

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

De fractie van WaterlandNatuurlijk heeft er per 21 september een duo-raadslid bij!

André Schomakers uit Monnickendam. Wij zijn blij met zijn keuze voor onze lokale partij. André is zelfstandig ondernemer en mede adviseur voor verschillende thuiszorg-organisaties en zeer actief in de sport. Reeds lang is hij een bekende in de basketballwereld en sinds kort speelt hij zelf rolstoelbasketball. In de fractie zal hij zich onder meer inzetten voor sport en ondernemers.

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

Gisteravond op 7 september 2017  vond de mede door WaterlandNatuurlijk aangevraagde extra raadsvergadering plaats.

Het handelde zich om het Galgeriet en de vele onduidelijkheden. Wij werden verrast door het besluit van wethouder van der Hoeven van het CDA om zijn ontslag in te dienen. Aanleiding was een vormfout; het niet aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen bij de Provincie.

Gezien in het licht van het gevoerde proces van de gemeente de enige juiste beslissing; de wethouder is eindverantwoordelijk. Doch de vragen blijven openstaan en nu zijn er nog meer vragen. Op 14 september worden de vragen inhoudelijk beantwoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

WaterlandNatuurlijk heeft samen met 2 andere fracties een extra raadsvergadering op 7 september aangevraagd over deze gang van zaken. Wij willen toelichting en opheldering van de wethouder van der Hoeven van het CDA.

Kijkt u mee?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

Grote Noord Ilpendam. Onkruidbestrijding. Of liever gezegd niet. Door het hoge onkruid zijn er veel vliegen en ander ongedierte actief. Armoed door de hele gemeente Waterland. Ergert u zich daar ook zo aan? Dat gaat veranderen in maart 2018 als u op onze partij stemt. Net als de ophaalfrequentie van het plastic afval.

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

De ontwikkelingen inzake het Galgeriet in Monnickendam volgen elkaar snel op.  Niet duidelijk is wie nu de eigenaar van de panden is. Inmiddels blijkt dat er een faillisementsbeslag onder de curator ligt. Het college van CDA, D66, SP en GL  zou pas op de plaats moeten maken tot er meer duidelijkheid is maar stoomt gewoon door.

Dat kan natuurlijk niet op deze manier. WaterlandNatuurlijk heeft samen met 2 andere fracties een extra raadsvergadering aangevraagd op 7 september. Te veel is onduidelijk voor onze inwoners en ondernemers.

Kijkt u mee?

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

Op 29 juni vindt de raadsbehandeling over de voortgang van ontwikkelen van het Galgeriet in Monnickendam plaats.

Doch 3 dagen van te voren tekent de CDA-wethouder uit Weesp op 26 juni een intentieovereenkomst om met Hoorne Vastgoed om een ‘tijdelijke supermarkt, een ‘tijdelijke bierbrouwerij’ en 216 parkeerplaatsen te realiseren.

Het college van het CDA, D66, GL en de SP heeft de mond vol van burgerparticipatie maar zet de volksvertegenwoordiging van de raad buitenspel. De Stadsraad? De omwonenden? De ondernemers?

Schande! WaterlandNatuurlijk opteert niet voor tijdelijke oplossingen.

Lees bij de mening van WaterlandNatuurlijk wat wij voor ontwikkelingen bij het Galgeriet zien.

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

In Waterland doet de mini-container zijn intrede. Met de oranje deksel, voor P(plastic), M(metalen verpakkingen zoals blikjes), D(drankkartons).

Dat betekent een extra kliko in de tuin, voor veel mensen ongewenst. De wethouder van GroenLinks wil u verplichten 3 maanden gebruik te maken van deze kliko. Wij vinden dat u dat zelf mag bepalen.

 

WaterlandNatuurlijk zal daartoe op 8 juni 2017 een motie indienen.

Om u zelf de keuze te laten maken en niet verplicht wordt een extra container om het huis te plekken.

En ja, de wethouder heeft de motie overgenomen! U kan dus zelf kiezen voor gebruik van de mini-container voor PMD of juist niet. Op de website van de gemeente Waterland vindt u meer informatie.

www.waterland.nl

 

 

 

———————————————————————————-

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

Vele inwoners ergeren zich mateloos aan de troep rond de inzamelcontainers. In alle kernen een bekend beeld.
In afwachting van de uitvoering van het nieuwe grondstoffenbeleid pleit lokale partij WATERLANDNATUURLIJK voor meer ophaal frequentie.

En ja, inwoners zijn zeker zelf verantwoordelijk. Maar ook; de inwoners mogen verwachten dat de gemeente actie onderneemt om de rommel op te ruimen!!

 

———————————————————————————–

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

Wist u dat?
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten alleen nog een ‘digitale afvalkalender’ beschikbaar te stellen. Als u geen computer en een printer heeft moet u “even aan de buren vragen of zij er een voor u uitprinten”. Dat kan natuurlijk niet. Dat is geen goede dienstverlening naar onze burgers.
Door vragen van de fractie van de lokale partij WaterlandNatuurlijk kunt u nu een papieren versie halen in het gemeentehuis. Of laten opsturen. Doen!

Als u overigens wel de app wil downloaden kan dat via www.mijnafvalwijzer.nl

 

———————————————————————————–

 

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

 

Namens bestuur en fractie wensen wij u Fijne Feestdagen en een gelukkig en gezond 2017

 

img_2374

 

 

—————————————————————————————————-

lokale partij

WaterlandNatuurlijk

 

De gemeenteraad nam deze week een motie aan van WaterlandNatuurlijk, waarin het college van b en w wordt verzocht om geen verdere actie te ondernemen om het kunstwerk op Marken te plaatsen. ,,Het is een kunstwerk waar niemand op zit te wachten’’, zei de indiener van de motie Dorothy Borghardt. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.’’

 

img_2270

 

———————————————————————————– 

 

WaterlandNatuurlijk

 

WaterlandNatuurlijk houdt u graag geinformeerd over de veranderingen bij het Openbaar Vervoer. Wat gaat er straks veranderen?

• geen directe verbinding meer met het Centraal Station in Amsterdam. U kunt alleen nog vanuit Marken en Monnickendam met de bus naar Amsterdam-Noord

• alleen langs de N247 kunt u rechtstreeks naar het Centraal Station in Amsterdam

• deze lijn totaal overbelast dreigt te raken (Oosthuizen, Edam, Volendam)

• veel fietsen geplaatst moeten worden en er veel mensen moeten oversteken

Onacceptabel wat ons betreft! Bij monde van raadslid Dorothy Borghardt hebben wij ons al in de raad van 10-11-2016 uitgesproken. Wij zullen er alles aan doen om dit onzalige plan tegen te houden.

 

img_2254

 

 

 

———————————————————————————–

WaterlandNatuurlijk

 

Er gaat veel veranderen in het Openbaar Vervoer. WaterlandNatuurlijk vindt het belangrijk dat u daar van op de hoogte bent. Wilt u meer weten of uw mening geven gaat u dan naar onderstaande website;

www.stadsregioamsterdam.nl/reizigersonderzoek

img_2192

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————

WaterlandNatuurlijk heeft een nieuw duo-raadslid.

 

Met ingang van 30 juni is onze fractie versterkt met de komst van Harm Scheepstra. Harm woont in Monnickendam en is werkzaam bij het ministerie van onderwijs. Welkom Harm, en veel succes!

image

 

 

 

 

——————————————————————————–

WaterlandNatuurlijk

Landelijke opschoondag 19 maart 2016

 

Op initiatief van WaterlandNatuurlijk doet de gemeente Waterland mee aan de landelijke opschoondag. U doet toch mee? Op 19 maart van 10 tot 12 uur. Inleveren afval tussen 12 en 12.30 op gemeentehuis waar warme chocolademelk klaar staat. Materiaal, grijpers etc wordt door gemeente geregeld. Dus melden om 10 uur op gemeentehuis.

 

image

 

image

 

 

——————————————————————————-

WaterlandNatuurlijk

 

Teken de petitie tegen de windturbines!

 

http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/442/420/946/g%C3%A9%C3%A9n-extra-windturbines-in-waterland/

 

image

WaterlandNatuurlijk is tegen het plaatsen van extra windturbines in Waterland. Er zijn andere vormen van duurzame energie bv. zonne-energie. Dat geeft geen horizonvervuiling in ons internationaal bekende landschap. De toeristen komen niet voor de windturbines.

De turbines veroorzaken bromgeluiden en slagschaduw. Het is funest voor de vogelstand. Bovendien heeft het college gezegd dat bij de vervanging van de 3 oude molens op de Nes, waar nu 2 enorme grote turbines staan, er geen bij zouden komen. WaterlandNatuurlijk zal het college aan die toezegging houden.

 

WaterlandNatuurlijk

———————————————————————————–

Bennewerf op Marken geschrapt!

 

image

 

WaterlandNatuurlijk heeft met succes de motie tot het schrappen van bouwproject de Bennewerf in stemming gebracht.
Op 28 januari besliste uiteindelijk een unanieme raad om te stoppen met dit onzalige bouwproject. In dit bouwplan zaten mede dure eensgezinswoningen.
Op Marken is geen behoefte aan deze woningen en wil men liever, wat WaterlandNatuurlijk al jaren zegt, jongerenwoningen (starters-) en seniorenwoningen.
Daar zal WaterlandNatuurlijk op inzetten!

WaterlandNatuurlijk

———————————————————————————–

En weer onrust op het Paulplantsoen in Broek in Waterland!

 

Wooncompagnie kondigt sloop van woningen aan. Dat terwijl de woningen nu de monumentale status hebben. Bovendien zitten er nog steed krakers in twee woningen. Het zijn gelabelde jongerenwoningen die onnodig bezet blijven.

WATERLANDNATUURLIJK  zal in de raad van 18 juni 2015 vragen stellen aan de betreffende wethouder.

image

WaterlandNatuurlijk 

———————————————————————————–

€ 2965 voor de AED Stichtingen 6MinWaterland en Marken-Uitdam nodig om oefenavonden te houden.

 

Tijdens de Begrotingsraad 2015 heeft WATERLANDNATUURLIJK middels een motie aandacht gevraagd om het budget van € 2100,- dat gekort was op de AED stichtingen terug te draaien. Wethouder Kes deed een toezegging om het bedrag beschikbaar te houden voor oefenavonden en tevens te onderzoeken wat precies nodig was om oefenavonden te houden.

Uit het onderzoek blijkt dat een bedrag van € 2965,- voor beide stichtingen nodig is die actief zijn in onze gemeente, 6MinWaterland en Marken-Uitdam. WATERLANDNATUURLIJK houdt letterlijk vinger aan de pols dat het bedrag beschikbaar komt.

AED, daar redt je levens mee!

WaterlandNatuurlijk


 

Burg. Paulplantsoen in Broek in Waterland 3 moties

WATERLANDNATUURLIJK heeft samen met de SP gisteravond 3 moties ingediend aangaande de woningen op het Burg. Paulplantsoen in Broek in Waterland.

image

Het is al enige tijd bekend dat er 2 woningen door Wooncompagnie uit de verhuur worden gehouden.

Deze woningen zijn bedoeld om jongeren te huisvesten. Zodra er een inwoner vertrekt  worden deze woningen aan jongeren aangeboden. Waarom Wooncompagnie de 2 woningen aan de verhuur onttrekt is onduidelijk.

De moties roepen het college op om in gesprek te gaan met Wooncompagnie om de woningen zo snel mogelijk weer in de verhuur te brengen. De moties zijn succesvol aangenomen.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Grotere gemeenten

Op 12 december 2014 werd het Rapport Bandell in onze gemeenten bekendgemaakt.

In dit rapport valt te lezen hoe de gemeenten Zaanstad en Purmerend dromen van één grote gemeente Zaanstreek-Waterland. Daarbij stellen zij dat de kleine gemeenten zich maar moeten aansluiten.

De kleine gemeenten worden als lastig beschouwd. De grote gemeenten praten wel van samenwerken maar hebben daar bij een heel ander doel voor ogen.

Naar aanleiding van het openbaar maken van het Rapport Blandell heeft WaterlandNatuurlijk de volgende vragen aan het college gesteld;

1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van het Bandell onderzoek?

2. Wat is de reden, dat de Raad hierover niet eerder is geïnformeerd?

3. Met wie heeft het “team Bandell” in onze gemeente gesproken?

4. Hoe vaak is dat gebeurd en wanneer precies?

5. Kan de raad een registratie/verslag ontvangen van dat gesprek/die gesprekken?

6. Wat was het mandaat om daarbij uitspraken te doen?

7. Wie heeft dat mandaat wanneer verschaft?

8. Wie heeft namens de gemeente verteld, dat er nu meer samenwerkingsbereidheid wezen zou?

9. Is er een verband tussen het bij het college bekend zijn van het onderzoek Bandell en het besluit tot het lopende PWC onderzoek naar de bestuurskracht van onze gemeente? En zo ja, hoe ziet dat verband er uit? Is er – en zo ja op welke wijze – rekening gehouden met het Bandell onderzoek bij de opdrachtformulering voor het PWC-onderzoek?

10. Wil het college de Raad laten inhaken op het idee griffiers een taak te geven bij het intensiveren van contact tussen raadsleden van verschillende gemeenten?M.a.w. wat zou het college hierin adviseren?

11. Kan het college zich vinden in de gedachte dit rapport straks te bespreken als ook de PWC-rapportage op tafel ligt om dan beide stukken samen te bezien in de Raad?
M.a.w. wat zou het college hierin adviseren.

Wij hopen spoedig antwoord te hebben op deze vragen.

———————————————————————————–

AED’S

Tijdens de begrotingsraad 2015 van 6 november heeft WATERLANDNATUURLIJK een amendement ingediend om de korting op de subsidie van de AED stichting 6minutenWaterland terug te draaien.

Dat is gelukt! Wethouder Kes stelde alsnog de 2100€ voor 2015 beschikbaar. Tevens komt er een onderzoek naar wat de twee in Waterland opererende stichtingen nodig hebben om in de toekomst te kunnen blijven functioneren. Met die toezegging heeft WATERLANDNATUURLIJK het amendement ingetrokken.

WATERLANDNATUURLIJK  is blij met dit resultaat voor deze belangrijke groep vrijwilligers die zich inzetten om een ander het leven te redden!

image

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

EEN NIEUWE BRUG VOOR BROEK IN WATERLAND??

Op 4 september heeft wethouder Verkeer en Vervoer  Bromet bekend gemaakt dat er in Broek in Waterland een nieuwe brug komt. Het project gaat 9 maanden duren. Een schrikbeeld voor de inwoners van Broek, de economie van heel Waterland, de toeristenbranche.

WATERLANDNATUURLIJK  is geschrokken van dit plan. Het komt direct na de bekendmaking. dat de ondertunneling niet door kan gaan ( stuurgroep Bereikbaarheid Waterland).

Hoe verhouden de kosten van een tunnel en een nieuwe brug zich met elkaar? Staat de nieuwe brug de ontwikkeling nieuwe brandweerkazerne niet in de weg? Hoe gaan we om met inkomstenderving door de aanleg van deze nieuwe brug? Nog veel meer vragen, waar op nog geen antwoord is. WATERLANDNATUURLIJK  blijft alert.

image

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

GÉÉN ONDERTUNNELING VOOR BROEK IN WATERLAND

Vandaag 3 september heeft de actiegroep uit Broek in Waterland de petitie voor de ondertunneling van Broek overhandigd aan de gedeputeerde van de provincie mevrouw Elisabeth Post. De overhandiging vond plaats bij het gemeentehuis in Monnickendam.

Nog geen 2 uur later werd bekend gemaakt dat de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland heeft besloten geen geld beschikbaar te stellen ( 120 mln € ) voor een tunnel onder Broek.

WATERLANDNATUURLIJK  is zeer teleurgesteld over deze bekendmaking.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

DE ONDERTUNNELING VAN BROEK IN WATERLAND!

Tijdens het verkiezingsdebat in Broek in Waterland werd de ondertunneling van Broek in Waterland door alle fracties omarmd. Na de verkiezingen werd in maart 2014 een motie voor de ondertunneling unaniem aangenomen. Dat het de raad ernst is blijkt wel uit de speciaal daarvoor opgerichte werkgroep met uit elke fractie een vertegenwoordiger.

Maar WATERLANDNATUURLIJK  gaat verder!  U kunt nu een petitie ondertekenen en uw steun betuigen aan de ondertunneling van Broek in Waterland. Niet alleen voor Broekers maar voor iedereen die s’ morgens een snelle doorgang door Broek willen!

Sluit u aan! Teken de petitie;

Hartelijk dank voor het ondertekenen van petitie Tunnel Broek in Waterland

http://www.petities24.com/v/22876923/9DEUUG

Vertel zo veel mogelijk mensen over deze petitie. Hoe meer handtekeningen deze petitie krijgt, hoe meer aandacht hij zal krijgen.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Nieuw duo-raadslid

Thomas WalsOp 15 mei 2014 is Thomas Wals uit Ilpendam als nieuw duo-raadslid geïnstalleerd voor de fractie van WATERLANDNATUURLIJK. Wij zijn blij met zijn komst en wensen Thomas veel succes! De fractie van WaterlandNatuurlijk is nu na de verkiezingen weer op volle sterkte!
Ook hebben wij een nieuw steunfractielid in onze gelederen; de heer Harm Scheepstra uit Monnickendam. Harm heeft veel bestuurlijke ervaring en wij zijn blij met zijn inbreng in de fractie.

In een eerder stadium heeft Cor te Boekhorst uit Broek in Waterland besloten niet langer als duo-raadslid actief te zijn voor WATERLANDNATUURLIJK. Wij respecteren zijn besluit. Cor blijft wel betrokken bij onze fractie en het bestuur van onze partij.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Nieuws

Op 17 april 2014 heeft het CDA bekent gemaakt dat er een coalitie-akkoord is met het CDA, GroenLinks, SP en D66.

WATERLANDNATUURLIJK wenst de 4 partijen succes en veel wijsheid voor de komende periode 2014-2018.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Persbericht;

WATERLANDNATUURLIJK  heeft zaterdag 12 april besloten niet langer deel te nemen aan de gesprekken voor coalitievorming in de gemeente Waterland onder leiding van het CDA. Hoewel er raakvlakken zijn is er één principieel punt voor WaterlandNatuurlijk, een speerpunt van beleid, dat niet verenigbaar is met de wensen van met name het CDA: Géén nieuwe windmolens (turbines) in de gemeente Waterland!

WATERLANDNATUURLIJK  wenst de overige fracties veel wijsheid. Maar als die er samen niet uit komen, ziet WaterlandNatuurlijk meer mogelijkheden.
Vooral de wens/verlangen Waterland als gemeente zo lang mogelijk zelfstandig te houden biedt een goed uitgangspunt. Er zijn verschillende partijen die dit standpunt delen.
Mocht ook daar uit geen werkbare coalitie tot stand komen dan zal WaterlandNatuurlijk zich vanuit een oppositierol inzetten voor de belangen van onze gemeente en haar inwoners.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

WaterlandNatuurlijk is uitgenodigd voor de tweede ronde van de coalitiebesprekingen.

Wij maken ons sterk voor onze kiezers en uw belangen!

image

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Waterlanders, dank voor uw stem!

We hebben 2 zetels behouden tijdens de verkiezingen op 19 maart 2014. Er zijn meer stemmen uitgebracht op WaterlandNatuurlijk dan in 2010, maar niet voldoende voor een extra zetel.

Toch zijn wij tevreden met behoud van de 2 zetels. Dankuwel!

Wij gaan door met het behartigen van uw belangen!

image

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Nieuws

imageHeeft u dit paaltje al gezien? Er komen er steeds meer! WaterlandNatuurlijk is de enige partij die overlast van hondenpoep aangekaart heeft. Ook bij WaterlandNatuurlijk  zijn hondenbezitters.
Net als u vinden wij dat het niet netjes is om hondenpoep op straat te laten liggen. Alle hondenbezitters betalen hondenbelasting. Wij vinden dat de gemeente daar ook wat tegenover mag stellen. Sinds 2013 kunt u gratis hondenpoepzakjes afhalen bij het gemeentehuis. Nu willen we nog meer afvalbakken. Bent u dat met ons eens?

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Hoera!

De motie van WaterlandNatuurlijk om te stoppen met een onnodig fietspad van Overleek naar Broek in Waterland voor 238.000€ is aangenomen door de raad van Waterland.
image

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Stem 19 maart op WaterlandNatuurlijk lijst 5

 

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Wist u dat; WaterlandNatuurlijk als enige fractie tegen de aanleg van een fietspad van Broek in Waterland naar Overleek dwars door natuurstiltegebied is;

Het fietspad van 1,2 km in aanleg 238.000€ kost,
Er al een wandelpad ligt,
Het speeltje van GroenLinks en het CDA al 25.000€ aan onderzoeken heeft gekost,
Dat uw belastinggeld beter gebruikt had kunnen worden,
BENT U DAT MET ONS EENS?
Stem 19 maart op WaterlandNatuurlijk lijst 5

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

EBS wil dienstregeling voor Waterland inkrimpen

Dorothy Borghardt   Tijdens de raad van 13 februari j.l. heeft de raad van Waterland maar liefst 4 moties over de busdiensten van EBS van WaterlandNatuurlijk unaniem aangenomen. Goed voorbereidend werk van Dorothy Borghardt-de Kat.
Vervoerder EBS heeft de afgelopen keer de concessie binnengehaald voor openbaar vervoer in Waterland. Inmiddels zit EBS in zware financiële problemen en wil nu verschillende dienstregelingen schrappen. Onder andere de buslijn 103 in de weekenden naar Purmerend en ook in de avonduren. Je zal maar op bezoek willen in het ziekenhuis of in Purmerend werken.
WATERLANDNATUURLIJK HEEFT EEN MOTIE INGEDIEND OM BUSLIJN 103 TE BEHOUDEN. DE MOTIE IS UNANIEM DOOR DE RAAD VAN WATERLAND AANGENOMEN.
Daarnaast een motie om de directe verbinding voor Marken en Amsterdam-Noord te behouden, een motie om de bestaande buslijn 314 naar Hoorn te behouden, en een motie om buslijn 373 naar Sloterdijk te behouden. OOK DEZE MOTIES ZIJN UNANIEM DOOR DE RAAD VAN WATERLAND AANGENOMEN. In overleg met de raad van Waterland is aan de wethouder meegegeven om de prioriteit aan buslijn 103 te geven. Maar de moties zijn niet voor niets ingediend. We hopen op meer resultaat.
Stem 19 maart op WaterlandNatuurlijk lijst 5

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Nieuws

De raad van Waterland heeft op 13 februari 2014 ingestemd met de komst van een tele-serviceloket voor de politie. Dat betekent dat het politiebureau aan de Bernardlaan wordt opgeheven. WaterlandNatuurlijk heeft gemeend samen met de VVD een motie in te dienen voor behoud van het politiebureau, maar helaas is de motie niet aangenomen. Voortaan mag u op onderstaande wijze de politie de hand schudden.
image

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–
Cees de Wilde

Reactie van duo-raadslid Cees de Wilde op verdwijnen politiebureau in Monnickendam

“Gisteravond tijdens de bijeenkomst Servicepunt Politie in het stadhuis werd medegedeeld dat het politiebureau gaat sluiten. Hiertegen kan wel protest worden aangetekend maar er werd aangegeven dat het definitief is. De gemeente kan er niets aan doen. Toch zou ik willen dat de gemeente (college) onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om het politiebureau open te laten.” “Nu dus de feiten. Het politiebureau gaat dicht. Het bureau zal evenals de Rabobank te koop worden aangeboden. Wat is het alternatief; een servicepunt in het gemeentehuis!! Deze zal virtueel bemand worden van 0.900 uur tot 22.00 uur. Voordeel is dan dat de inwoners van Waterland aangifte kunnen doen in het gemeentehuis. Daarbij is de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners bijgesteld. Dat is een uitbreiding van 2 naar 4 wijkagenten. Deze zullen ook gebruik maken van het servicepunt. Jaja, eerst zien en dan geloven.” “Als de gemeente nietinstemt zal er dus niets meer zijn in Waterland om politieondersteuning te krijgen. Men moet dan naar Volendam of Purmerend. Dit voelt als een mes op de keel.” ” Ik denk dat wij niets anders kunnen doen dan akkoord gaan onder protest dat het politiebureau wordt gesloten.  Het lijken wel Oost-Europese praktijken. Bijkomend probleem is dat de leeskamer voor raadsleden wordt opgeheven. Dit kan problemen opleveren voor de raadsleden om hun werk goed te doen.”
Standpunt van WaterlandNatuurlijk; Op zaterdag 8 november 2008 heeft de toenmalige commissaris van de Koningin H. Borghouts met veel elan deze unieke combinatie van brandweer-, ambulance-, en politiepost geopend. Nu, 6 jaar later sluit de politie vanwege bezuinigingsrondes het bureau.
Wat WaterlandNatuurlijk daar bij stoort is dat het digitale loket met de virtuele agent verkocht wordt als een extra service. Niets is minder waar. Ook nu is het mogelijk digitaal aangifte te doen. Ook nu kan je 3x per week fysiek aangifte doen. Het gaat er gewoon om om het politiebureau op te doeken. En als je het niet doet hebben we niets meer. Straks mogen de inwoners van Waterland alleen nog maar aangifte doen tegenover een digitale agent in Alkmaar, én op afspraak want dan is de emotie weggezakt. En het is net echt, alsof je tegenover een échte agent zit. Wij zijn tegen deze ontwikkeling, maar we moeten mee. Anders hebben we in Waterland helemaal niets meer.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Motie van WaterlandNatuurlijk over de gehandicapten parkeerplaatsen aangenomen!

In de raad van 12 december 2013 heeft de raad van de gemeente Waterland de motie over de gehandicaptenparkeerplaatsen aangenomen. Nu kunnen mensen met een beperking ook s ‘avonds parkeren in de binnenstad.  Een mooi resultaat!! Invalidenparkeerplekken in Monnickendam Op 12 december zal de fractie van WaterlandNatuurlijk een motie indienen om de invalidenparkeerplaatsen in Monnickendam van 16.00 uur naar 20.00 uur op te rekken. Het is ‘natuurlijk’ van de gekke dat iemand met een beperking s’avonds niet kan parkeren. Dan zou je niet naar een restaurant kunnen of naar andere activiteiten in de avonduren. Kijkt u mee met de raadsvergadering op 12 december en u ziet direct het resultaat.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Speeltoestellen voor de Veenderijvaart in Broek in Waterland!!

Prachtig resultaat! Duo-raadslid Cor te Boekhorst van WaterlandNatuurlijk heeft zich actief ingezet om een speelplek bij de Veenderijvaart in Broek in Waterland te realiseren. Een film over de plek, de kinderen en de moeders was van te voren opgenomen en is voorafgaand aan de raadsvergadering getoond. Op 4 juli heeft de raad van Waterland onze motie, mede ingediend door GL en D66, unaniem aangenomen!!

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Bestemmingsplannen gemeente Waterland.

In april 2013 zijn alle bestemmingsplannen , 4 in totaal, vastgesteld. Dat is een enorme klus geweest voor de ambtelijke organisatie en het college van B&W. De bestemmingsplannen waren veelal consoliderend en daar waar nodig geupdate.
WaterlandNatuurlijk  is blij dat deze klus geklaard is. Zoals in veel gemeenten hadden we nog veel verouderde bestemmingsplannen, in Uitdam zelfs een uit 1976. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor 10 jaar. Jarenlang hebben vorige colleges er niets aan gedaan. Partijen die in die vorige colleges hebben gezeten zoals CDA en GL hebben de zaken laten slabakken. Met door wethouder Hoekstra, geïnstalleerd door  WaterlandNatuurlijk en D66, zijn de bestemmingsplannen nu op orde. Wilt u meer weten over de bestemmingsplannen dan verwijzen wij u naar de gemeente -website www. waterland.nl

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Hondenpoep!

Al jaren is bij de tweejaarlijkse enquete in de gemeente Waterland ergenis nummer 1 hondenpoep. WaterlandNatuurlijk! wil daar iets aan veranderen. Daarom hebben we in het coalitieakkoord 2010-2014 ingebracht daar actie op te ondernemen. Naast de bebording en handhaving wordt nu in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opgenomen dat er speciale losloopgebieden komen in de gemeente. U kunt deze binnenkort vinden op de website van de gemeente Waterland. (www.waterland.nl) Daarnaast krijgen de betalers van hondenbelasting als gebaar hondenpoepzakjes  opgestuurd en een kortingsbon voor nog een pakje hondenpoepzakjes te besteden bij de lokale dierenwinkel. Zo lever je als gemeente ook een bijdrage aan een hondenpoeploze straat, zodat niemand met vieze schoenen thuiskomt.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Goed nieuws voor Ilpendam!

WaterlandNatuurlijk! heeft in het coalitieakkoord 2010-2014 bedongen dat er opnieuw gekeken zou worden naar een goede tewaterlaatplaats voor bootjes in Ilpendam. Die was al aanwezig maar werd slecht onderhouden met een stukgereden wallekant. Nu wordt het opnieuw ingericht en er komen een aantal parkeerplaatsen bij om de auto’s en botentrailers netjes te parkeren.  Hier wordt in 2013 uitvoering aan gegeven.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

Kunstgrasvelden.

WaterlandNatuurlijk! is blij met de realisatie van de 4 kunstgrasvelden in onze gemeente. Op Marken, in Monnickendam, Broek in Waterland en Ilpendam kunnen nu het hele jaar door behalve voetbal allerlei sporten plaatsvinden zonder dat de velden door de regen onbespeelbaar zijn. Zo kunnen de kunstgrasvelden veel breder ingezet worden, ook bijvoorbeeld voor naschoolse opvang.

WaterlandNatuurlijk

————————————————————————————————–

 

Waterland Natuurlijk © 2009 | Inloggen | Entries (RSS) | Comments (RSS)